Foto:

Paviljongen förtjänar bättre

Lilla holmen och dess vackra och kulturhistoriska miljö har sitt ursprung i badhusepokens Mariehamn. Hållbart Initiativ Mariehamn har följt de senaste dagarnas debatt som uppkom då det blev klart att staden skulle påbörja rivningen av paviljongen. Många mariehamnare har uttryckt att de önskar att paviljongen bevaras. Vi anser att Mariehamns stad behöver dra i bromsen och ta ärendet till ny beredning av flera anledningar.

Under hösten 2023 gjorde stadsarkitekten en besiktning av paviljongen på Lilla holmen och drog slutsatsen att den var i dåligt skick och inte skyddsvärd. Vidare uppger stadsarkitekten att byggnaden uppfördes år 1975. Därmed har stadsarkitekten inte beaktat stadens egen utvärdering från 2022 som säger ”Trots ombyggnader och förflyttning hyser paviljongen ett arkitektoniskt och miljöskapande värde och har funnits på Lilla holmen med olika former och användningssätt sedan 1930-talet”. Vidare har man ignorerat de utlåtanden som gjordes år 2022 av landskapsregeringens infrastrukturavdelning som konstaterar att paviljongen är skyddsvärd, att rivning bör undvikas och om rivning ändå måste ske bör byggnaden ersättas med likvärdig byggnad.
Allt detta står att läsa i en bilaga på stadens hemsida under sidan ”Pågående stadsplanering”.
Att ersätta en kulturhistorisk byggnad och vacker byggnad med en gummiasfaltsmatta nära vattnet är något som Hållbart Initiativ Mariehamn starkt motsätter sig. Låt i stället paviljongen få ett nytt liv med ett trägolv som skapar möjlighet till såväl yoga, dans, lek, bröllop, teater som andra aktivitetsformer samtidigt som den unika atmosfären på Lilla holmen behålls och förstärks.

Mariehamns vision 2040 innefattar en stad som ”andas livskvalitet”, som ”formas av sina invånare”, som präglas av ”kulturella och kreativa näringar” och där ”myndigheter, intresseorganisationer, föreningar och näringsliv har ett gott samarbete”.

Vi hoppas att stadsmiljönämnden förstår paviljongens och Lilla holmens värde och drar i bromsen och ändrar kurs. Vi behöver beakta invånarnas oro och rädda framtida sommarkvällar med havsdoft, rörelse, musik, samvaro och skratt. Det som också kallas för livskvalitet.

HI Mariehamn

Hittat fel i texten? Skriv till oss