Foto:

Ox2:s erbjudande är mutförsök

Att OX2 enligt Ålandstidningen ”vill hjälpa till att finansiera de nödvändiga extraresurserna” framstår som ett flagrant mutförsök riktat till landskapsregeringen och ÅMHM. Även om erbjudandet vid första anblicken förefaller som ett generöst erbjudande, är det underförstått att OX2 förväntar sig gentjänster i form av olika fördelar i det kommande tillståndet att anlägga havsbaserade vindmöllor på åländskt vatten. Jag hoppas verkligen att de åländska myndigheterna inte sväljer detta stinkande bete och går OX2 till mötes. Istället borde landskapsregeringen tillförsäkra sig bestämanderätten över en eller flera viktiga delar av vindkraftsparken (om den blir av). Till exempel anslutningskablarna, för att därmed ha kraft att säga ifrån när det behövs.

Att gå OX2 till mötes, eller att låta det åländska vindkraftsbolaget utföra kontroll-mätningarna vid de gårdar som drabbats av ljudstörningar i Eckerö Torp, luktar tydligt mutförsök, och skulle om de genomförs allvarligt skada allmänhetens förtroende för våra myndigheter.
Jens Harberg
Anders Wiklund, landschef för OX2 Åland svara:

Bra synpunkt där jag håller med om att det skulle vara illa om vi betalade löner rakt av, det är inte heller syftet och inget vi vill se hända, och bra att frågan av ett förtydligande lyfts. Det vi däremot är öppna för är att det arbete som ÅMHM lägger ner på MKB-arbetet inte ska behöver belasta skattebetalarna, utan kan på något sätt finansieras av privata aktörer, vi och andra aktörer, på lämpligt sätt. ÅMHM har listpriser på andra tjänster i dag redan, kanske man till exempel kan lägga in en ny tjänst med listpris avseende MKB för grön energiomställning. Hur detta dock kan ske är inte OX2:s roll att bestämma, utan vi vill enbart öppna upp för att vi är beredda att bära dessa kostnader på lämpligt sätt så det inte innebär belastning för samhället och skattebetalarna, men håller tempo i projekten så de inte blir försenade på grund av resursbrist. Landbaserad vindkraft har vi inget med att göra på Åland.

Anders Wiklund
Country Manager, Åland

Hittat fel i texten? Skriv till oss