Foto:

OX2:s avgränsningssamråd

Nu är det bara två veckor kvar att läsa igenom OX2:s samrådsunderlag för deras miljökonsekvensbedömning för vindkraftsprojekten norr och söder om Åland och komma med synpunkter på innehållet. Man kan ju bara hoppas att ålänningarna faktiskt är intresserade av vad man tänker göra med naturen och har läst igenom och tagit sig en funderare på om det saknas något i samrådsunderlaget.

Avgränsningssamrådets syfte är ju att definiera omfattningen av miljökonsekvensbedömningens innehåll. Det är ganska naivt att tro att OX2 skulle ta upp mera än nödvändigt och ännu finns möjligheten att påpeka brister. Dock att komma ihåg att det här handlar om miljöaspekter, inte vindkraftens vara eller inte vara.
En fråga som gör mig lite betänksam är det faktum att man till exempel gör en miljökonsekvensbedömning innan man vet parkens omfattning, vilka vindkraftverk som ska användas och vilka fundament det är frågan om. Beroende på vilken teknik som kommer att användas kommer miljöpåverkan att bli olika.
Som ett exempel på hur det kan bli fel kan vi ta beräkningarna för ljudet från Långnabba som gjordes för Vestas V90 3 MW:s kraftverk och i verkligheten installerades en större Vestas V136 4,2 MW:s kraftverk vilket i förlängningen lett till klagomål på ljudnivån.
Vad gäller klimatförändringen och de åtgärder som anses viktiga håller man också på att ta ifrån medborgarna deras demokratiska rättigheter. Man vill skynda på processen med lov, minska på besvärsrätten och ge dessa projekt förtur framför andra vid myndighetsbehandling. Detta trots att vi i Finland pratar ganska högljutt om rättsstaten.

Åke Gustafsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss