Foto:

Ob fokuserar på likheter – inte skillnader

Obunden samlings lagtingsgrupp tillfrågades nyligen av Mattias Karlsson, tidigare gruppledare för det svenska partiet Sverigedemokraterna och medlem av svenska riksdagens svensk-åländska vänskapsförening, om vi var intresserade att ses över en bit mat då han var på ett Ålandsbesök.

Vi var naturligtvis intresserade av ett möte och hade trevliga och givande samtal med Ålands bästa för ögonen. Det ligger givetvis i vårt intresse att få diskutera Ålandsfrågor med vem som helst, när som helst. Alla samarbeten som kan gynna Åland är enligt vår mening positiva.
Att vi inom Obunden samling fokuserar på samsynen med de politiker vi träffar borde rimligen inte vara en anledning till negativa utspel, och vi tar heller inte hårt på den kritik som uppkommit. Vi driver vår egen politik, vi har inga systerpartier eller andra organisationer som har inflytande, men vi ser det som positivt att fokusera på likheter i stället för olikheter.
Michael Gunells insändare om Ob:s möte med en representant för Sveriges näst största parti ligger helt i linje med vad socialdemokrater brukar framföra, det vill säga grundlösa insinuationer och tafatta försök att skrämma upp folk med påstådda hot mot demokratin. Gunell viger hela sin insändare till avståndstagande och svartmålande, för att avsluta med att ”framtiden kräver att vi håller ihop” och att vi inte behöver polarisering. Antingen har Gunell vid tiden för författandet av den sista meningen glömt vad han nyss skrivit, eller så är den kognitiva dissonansen på en helt häpnadsväckande nivå.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:
Stellan Egeland
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Gruppledare Obunden samling

Hittat fel i texten? Skriv till oss