Foto:

Nu räcker det Stephan Toivonen

Stephan Toivonen raljerar i tidningen att Roger Jansson ”inte funnit någon fullmakt för undertecknandet av elhybridavtalet”. Låt mig citera från landskapets budget för 2018, sidan 110: ”FULLMAKT: Landskapsregeringen avser begära in anbud på en hybridfärja med el-drift på totalentreprenad för driften på Föglölinjen, se moment 975 000.” Under det momentet står det: ”Arbetet med att förbättra kapaciteten på Föglölinjen fortgår 2018 genom att ta fram en kravbeskrivning och begära in anbud på en hybridfärja med eldrift på total entreprenad för driften på linjen. En ny färja kan inleda trafiken på en kortare linje när kortrutten till denna del är utbyggd på västra Föglö.”

Fullmakten för upphandlingen godkändes i lagtingets plenum den 20.12.2017. Stephan Toivonen minns inte – men han var med och hörde till minoriteten. Fullmakten är en blanco-fullmakt som inte är beloppsbegränsad och inte tidsbegränsad! Precis så som fullmakter varit då till exempel ms Skarven eller KK-huset med flera storprojekt har upphandlats. EU-upphandlingen startade hösten 2018 (ett år före valet 2019) och kontrakt tecknades hösten 2019.

Stephan Toivonen skriver vidare att han länge sökt Berts motion ”utan att finna” den, men att han efter att ha fått den tillsänd av mig noterar ”att den innehöll ingenting om fullmakten”.

Låt mig citera ur Finans- och näringsutskottets betänkande nr 8/2018-2019: ”I ltm Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 15/2018-2019 föreslås att till momentets motivering fogas ett nytt stycke med texten: LR får i uppdrag att avbryta nu aktuell upphandling – färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2035 om sjötrafik till Föglö samt göra en trafikmässig neutral upphandling där även tunnelalternativ till Föglö inkluderas. Efter det att anbud inkommit ska LR inbegära LT:s åsikt innan fortsatta åtgärder vidtas”.
I utskottsbehandlingen deltog Stephan Toivonen där han förlorade omröstningen om Berts motion med tre röster mot fyra. Lagtinget godkände i plenum i december 2018 utskottets förslag om att förkasta denna Bert Häggbloms finansmotion, som alltså gällde att år 2019 avbryta upphandlingen av elhybriden! Stephan minns inte – men han var med och hörde till minoriteten.
Vi har nu hört tillräckligt många lögner i denna härva. Domstolarna har varit tydliga med vilket brott som begåtts. Alla som i lagtinget eller regeringen Thörnroos stöttat uppsägningen av elhybridavtalet har dragit på oss medborgare ett skadestånd på över 13 miljoner euro. Detta är bara alltför sorgligt!
Denna debatt är för min del avslutad – det finns inget ytterligare att tillföra.

Roger Jansson, lantråd 1995-99
Därmed sätter vi stopp för replikskiftet mellan Roger Jansson och Stephan Toivonen/Debattredaktionen

Hittat fel i texten? Skriv till oss