Foto:

Nu lämnar jag föreningen Vuxna på stan och MUG

1991 startade jag och några kompisar föreningen Vuxna på stan och ungdomsgården MUG för att ungdomar skulle ha en plats att vara på. Vi tog över en lokal i gamla mejerihuset på stan. Efter det flyttade vi till Neptuniegatan 5. Drygt 31 år har jag varit med i föreningen som ordförande, vice ordförande och verksamhetsledare.

År 2018 hade vi 3.130 besökare på MUG, 617 tjejer och 2.513 killar. 2019 hade vi 2.925 besökare, 574 tjejer och 2.351 killar. 2021 besöktes ungdomsgården av 1.467 ungdomar mellan 15-20 år, 1.382 killar och 85 tjejer. 2018 och 2019 hade föreningen ingen anställd personal utan jag var där på kvällarna.
Det är med ett visst vemod och sorg jag nu lämnar föreningen och MUG.
Jag vill med denna insändare rikta ett stort tack till de tusen och åter tusen som besökt MUG och som jag lärt känna under alla dessa 31 år. Ni har förgyllt mitt liv och gjort det mycket rikare.
Jag vill även rikta ett innerligt tack till alla föräldrar, som vandrat på stan med oss och som skickat era ungdomar att komma till MUG.
Ett stort tack vill jag också rikta till våra två revisorer som under många år skött föreningens revision och som nu lämnar. Slutligen ett tack också till alla som varit medlemmar i föreningens styrelse. Tack även alla sponsorer som hjälpt föreningen.

Stig Stickan Lindholm

Hittat fel i texten? Skriv till oss