Foto:

Nu behövs Ålands musikinstitut

Att nedvärdera Ålands musikinstituts verksamhet med att som revisorerna konstaterade ”med tanke på musikinstitutets verksamhet” upprör många. Som medlem i den första direktionen år 1978 hade jag förmånen att tillsammans med bland andra Kaj-Gustav Sandholm, Sune Lindholm och Chris Sundblom under många år få medverka i en fantastisk verksamhet på frivillig grund.

Vi var alla i direktionen aktiva i den grundande organisationen Ålands Sång- och Musikförbund. Verksamheten växte och därför tog direktionen initiativet till att Musikinstitutet ställdes under Mariehamns stad och senare under landskapets förvaltning under namnet Ålands musikinstitut.

Ålands rika traditioner och kultur har med stöd av Ålands musikinstitut utvecklats på ett enastående sätt. Många elever har blivit framstående inom sång och musik, något som vi alla kan vara stolta över.

Att nedvärdera en verksamhet som tillvaratar den åländska kulturen och dess musikaliska mångfald är ett slag mot den åländska identiteten, som man så gärna talar om i högtidliga sammanhang.

Kultur och ekonomi är ofta oförenliga variabler. Men nu om någonsin, då vårt samhälle står för kanske den största utmaningen efter kriget, bör vi på allt sätt tillvarata den rikliga kultur och den stora musikaliska resurs som finns bland våra åländsk ungdomar, och värt åländska samhälle. Det hjälper oss att komma över de prövningar som vi idag och i framtiden upplever i vårt samhälle.

Leif Jansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss