Foto:

När räcker det?

Inom politiken borde det finnas en karenstid eller politisk karantän för de som väljer att byta parti. Så att det hinner gå en tid innan man kan ställa upp i val för sitt nya parti. Ännu längre tid borde det gå innan man kan väljas till en ministerpost eller annan maktposition. Har man inte flera lämpliga kandidater att utse har vi antingen för få kandidater i våra val eller för många partier.

Ministrar och lantråd bör följa tjänstemännens och andra sakkunnigas direktiv. Att följa åländska, finländska och EU-lagar borde vara självklart. Även lantrådet gick emot tjänstemännens direktiv vid flera tillfällen när hon var infrastrukturminister. Inte så konstigt att det sen länge är stor omsättning på jurister och byråchefer inom LR. Vem orkar jobba för ministrar som tror att de vet bättre, fastän de saknar den juridiska spetskompetensen.

Man brukar kalla väljarna för arbetsgivare åt invalda politiker. Men sen när det gäller, då diskuterar man bara vad lantrådet, ministerkollegiet, partiet och lagtinget tycker. Vad väljarna tycker har man plötsligt inget intresse av. Hur har man tänkt att väljarna ska ge uttryck för sina åsikter mellan val? Och hur tar man reda på vad väljarna tycker? Ska väljarna demonstrera, skriva arga inlägg på sociala medier eller skriva debattartiklar? Har det nån inverkan? Opinionsundersökningar verkar inte Åsub syssla med. Folkomröstningar har vi inte heller. Och Åland gallup är inte för alla, bara de som har ett Facebookkonto kan delta där.

När det gäller insändare i tidningen kan man om man så vill vara anonym. Men såna debattinlägg brukar inte politiker bemöda sig om att besvara. På helt felaktiga grunder. För det har ingen som helst betydelse vem det är som skriver, utan vad man skriver. Sakfrågor ska ni kunna besvara och ni är ansvariga för ekonomin inom landskapsregeringen. Det är endast politiker och andra makthavare i samhället som bör sätta ut sitt namn och parti eller organisation. Däremot väljer politiker i opposition ofta att använda debattsidorna till att framföra sina synpunkter till de som har regeringsmakten. Men någon dialog med väljarna och läsarna kan man inte se. Vilket faktiskt blir väldigt konstigt ur demokratisk synpunkt. Ni glömmer väljarna.

Och ni glömmer en viktig sak med denna negativa syn på debattinlägg. Som väljare är man anonym. Då ska man också kunna vara det när man vill uppmärksamma er på kritik eller bidra med konkreta idéer och förslag. Ett namn kan dessutom ge motsatt resultat. Man ids kanske inte ens börja läsa om man vet att man inte brukar gilla den namngivna personens inlägg. Men det är inte särskilt demokratiskt. Det ger inte ny kunskap eller nya insikter. För det är alltid nyttigt att ta in vad andra tycker och tänker. Finns dessutom många med samma namn på Åland, så fel person kan utpekas positivt eller negativt för nåt den inte skrivit.

Vad ska vi väljare göra? Börja demonstrera? För det är inget gott betyg till någon av er, oberoende partitillhörighet, om ni bara bryr er om väljarna när det är dags för val men inte annars.

Förändring behövs

Hittat fel i texten? Skriv till oss