Foto:

Mycket snack lite verkstad…

Katrin Sjögren får inte ens mitt namn rätt i sin iver att klaga på vad man än framför. Jag brukar ibland skämta och säga att fast jag skulle bjuda på glass åt vissa så gör jag fel. I mitt utspel kring skattegränsen har jag ju faktiskt delvis berömt John Holmberg som ju är den liberal som jag hyser störst respekt för.

Sjögren hävdar att Lib genom sin motion 112/2020-21 skulle frigöra pengar till skattegränslotsar. Det stämmer inte och det är naturligtvis lätt att kontrollera för vem som helst som ids surfa in på lagtingets hemsida och läsa motionen som var föremål för behandling vid plenum 27.9.2021. Lib förslaget gick ut på att sätta en annan rubrik för användningen av pengar för främjande av näringslivet. Det handlade inte om nya pengar och det handlade inte om ”skattegränslotsar” vilket är det uttryck jag myntat och efterlyst. Det är fråga om verkstad - inte om snack så att säga.

Att ge akut hjälp till företag som lider under en överdriven administrativ gräns är prioritet nummer ett nu.

Marcus Måtar

Obunden samling

Hittat fel i texten? Skriv till oss