Foto:

Moffa, gör något!

I denna osäkra värld finns det tyvärr vissa saker som är säkra. En av dessa är algblomningen. Vi har nu haft häftig algblomning i många år och det har inte hänt tillräckligt för att motverka den. Lika säkert som algblomningen, kommer politiker avge klara löften om att de nu ska vidta kraftåtgärder mot den. Men inget händer. Varför? Därför att det alltid finns något annat som prioriteras framom den utlovade kraftåtgärden.

Ofta handlar det om snäva ekonomiska argument. Det senaste exemplet är regeringspartiernas beslut att tillåta användningen av mer fosfor i lantbruket. Detta samtidigt som en rapport visar att våra havsvikar mår sämre än någonsin.
Politik är alltid att prioritera. HI prioriterar alltid miljön. För andra partier är det svårt. Kommer Centern våga prioritera miljön även om det på kort sikt kan innebära utmaningar för delar av lantbruket? Kommer Moderaterna äntligen inse att en vettig miljöpolitik är en vettig näringspolitik – till exempel när tuffa beslut om fiskodlingen ska fattas?
Och så vidare.
Jag är helt övertygad om att de andra partierna kommer att brista i sitt ansvar för miljön. Därför är jag stolt HI-kandidat. Jag vill kunna stå rak i ryggen och svara när barnbarnet säger: Moffa, gör något!

Guy Björkqvist, lagtingskandidat (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss