Foto:

Mise, den perfekta katastrofen

I Ålandstidningen den 10 maj nämner Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten producentansvaret som hanteras av Proans, de kostnader som uppkommer där överförs tydligen på hushållen via Mise.

Hon nämner också att den dagen biogasanläggningen kommer i drift kan Mise sänka avgiftera på bioavfall.

Ett märkligt uttalande med tanke på hur Mise nu hanterar de sopproducenter som själva tar hand om bioavfallet med en egen godkänd komposteringsanläggning.

I dag kan den som har godkänd kompostering ansöka om tömming var fjärde vecka, naturligtvis behöver man ingen tömning varannan vecka eftersom inget bioavfall finns som kan skapa sanitär olägehet.

Tömning var fjärde vecka beviljas på ansökan, för denna självklara utökade tömmningsintervall vilket medför mindre körkilometer för tömmningsbilara och då minskar på utsläpp från tömmningsbilarna tar Mise en avgift på 50 euro, och ingen sänkning av grundavgiften trots att man inte belastar Mise med bioavfall.

Sammantaget, den som tar hand om sitt eget bioavfall, som enligt Sofie Dahlsten är en kostnad för Mise, betalar trots detta en större avgift till Mise.

Här skulle en kommentar från Sofie Dahlsten vara välkommen.

Det är också svårt att förstå Mises uppfattning om behovet av utrymme för bioavfall i deras fyrfackskärl.

Utrymmet skulle räcka för en mindre restaurang med den följden att de som komposterar själv alltid kommer att ha som mest ett halvtommt kärl som skall tömmas.

Man förvånas också av ägarkommunernas ointresse att styra upp eländet.

Bosatt i Hammarland

Hittat fel i texten? Skriv till oss