Foto:

Miljöproblem uppstår inte i kablarna

» Replik

Jan Grönstrand har en insändare om elens ursprung som jag vill kommentera. För det första så uppstår elens kvalitet/miljövänlighet av produktionen. Till exempel koldioxiden släpps ut genom kraftverkens skorstenar. Sedan är det elköparen/konsumenten som belastas av miljöpåverkan. Sedan finns elkonsumenter som köper till exempel förnybar el med ursprungsgarantier, miljönyttan kommer då den specifika konsumenten till del. Den ursprungsgaranterade elen är normalt dyrare.

Grönstrand skriver att det inte spelar någon roll hur fossilfri elproduktion man har i ett land. Det är en modifierad sanning som gäller om elen säljs till utlandet. Om den den åländska vindkraften konsumeras på Åland skulle det synas positivt i våra siffror. Att Åland elandelslags och Mariehamns energis siffror saknar verklighetsförankring är felaktigt, de visar i högsta grad verkligheten. Den åländska vindkraften måste komma till de åländska kunderna för att positivt påverka våra utsläppssiffror. Avtalen om eventuell havsvindkraft borde också innehålla leverans av förnybar el med pristak till de åländska konsumenterna. Fortsätter vi köpa och använda el från Nordpools residual kommer våra miljödata att försämras.
Avslutningsvis kan vi konstatera att miljöproblemen med el inte uppstår i kablarna och överföringen, det är produktionen som påverkar miljön. Kom också ihåg att CO2 påverkar atmosfären runt hela jorden, utsläppsställets placering saknar betydelse. El har också samma egenskaper oberoende av produktionssätt, det är spänningen och frekvensen som gäller och de är hårt reglerade. Jämför elnätet med banksystemet, pengar sätts in i en bank och tas ut i en annan, de betalas ut till rätt konto med avdrag för överföringskostnaden.

Lennart Isaksson (MSÅ)

Hittat fel i texten? Skriv till oss