Foto:

Meriter viktigare än kön

Ålands regering har återigen infört en jämställdhetsbonus inför höstens lagtingsval, med syftet att uppnå en jämn fördelning av makt och inflytande. Hur män som ställer sig bakom detta tänket kan man undra, men hur kan ni kvinnor i både lagting och regering ständigt hylla dessa identitetspolitiska tilltag? Vill ni faktiskt sitta i ett parlament reducerade till ert kön? Är det värdigt?

Att i dag som kvinna bli tillfrågad om man vill ställa upp i val leder tveklöst till en undran ifall det handlar om ens meriter, lämplighet eller kön. Är det önskvärt?
Vi är väl alla överens om att meriter är viktigare än kön, ändå införs åtgärder som signalerar en låga förväntningarnas sexism. Ska inte kvinnor förväntas klara sig för egen maskin?
Att hävda att kvinnors intressen och värderingar bäst representeras av andra kvinnor är en felaktig slutsats. Det bevisar ni själva just nu med önskvärd tydlighet. Det viktigaste för ett parlamentariskt arbete är väl att man levererar en jämställd politik där lika förutsättningar för alla är det som gäller, inte att parlamentet i sig är jämställt.
Hur kan man lära sina barn att könet är oväsentligt i dagens samhälle om våra makthavare samtidigt menar att det är viktigast av allt?

Anette Lehtinen
Sonja Widelius
Katja Janetzko
Rene Janetzko
Ålands Konservativa Förening Urd rf

Hittat fel i texten? Skriv till oss