Foto:

Måste anpassa oss till det ekonomiska läget

Rapporten verkat ha fått oppositionen att explodera av indignerade känslor i form av insändare i tidningar och skriverier i sociala medier. Man kan lätt få för sig att det har brutit ut en tävlan där man försöker överträffa varandra avseende sitt eget rättspatos och godhet när man ger sig på att beskriva hur fruktansvärda dessa förslag på möjliga besparingar är.

Ska med stort intresse se om oppositionen har förmåga att ändra strategi från insändarnas sandlåderetorik där man talar om hur dumma förslagen är till att komma med motförslag om hur det ska kunna sparas på utgifter när oår och kriser står för dörren. Finns pengarna redan att tillgå genom andra besparingar? Tänker man sig att låna pengar för att bibehålla dagens nivåer inom välfärden? Annat sätt? För inte förordar man en ekonomisk politk som närmast kan beskrivas som ett försök att ”sol-och-våra” oss skattebetalare?

Bättre tider varvas med sämre tider. År med missväxt varvas med år med goda skördar. Så har det alltid varit och så kommer det att fortsätta att vara oavsett politikers emotionella indignationer.

Vill man undgå att utraderas som samhälle så får man nog lov att anpassa sig till den verklighet som existerar här och nu.

H.S.

Hittat fel i texten? Skriv till oss