Foto:

Mångfaldens Åland är vackert

Ålands konservativa förening Urd gör i en insändare analysen att socialdemokratin i Norden nu fått krypa till korset vad gäller invandringspolitik, feminism och snart också synen på inklusion och mångfald.

Vinnaren skulle vara de konservativa krafter som företräds av Urd, Sverigedemokrater och andra liknande rörelser.
Det socialdemokratin står för beskrivs som en missledd extremism.
I den verkliga världen är de värden socialdemokratin och också de flesta andra politiska partier allmänt accepterade och självklara.
Vi ålänningar vill ha en invandringspolitik som både står upp för humanism och nödhjälp till utsatta människor och reglerar inflyttning på ett sakligt sätt. Det visar inte minst ålänningarnas fantastiska engagemang för flyktingar från Ukraina. Samtidigt vill de flesta ålänningar ha en inflyttning som garanterar att det finns arbetskraft på Åland och en integration som fungerar så att det inte skapas problem i samhället.

De flesta ser jämställdhet mellan könen och lika möjligheter för män och kvinnor som en självklarhet. Feminismen handlar verkligen inte bara om kvinnors frihet och rättigheter, utan i lika mån om att män ska kunna vara fria att leva utan trånga konservativa föreställningar om en sorts manlighet. I det spektret ryms allt från traditionella mans- och kvinnoroller till människor som vill leva och definieras på andra sätt.

Det är svårt att förstå de värdekonservativas besatthet av sexuella minoriteter och deras rättigheter. För de flesta är det en mycket liten fråga. Min uppfattning är att de flesta vill att folk ska få leva som de vill, om de inte gör andra illa, och att man accepterar att folk är funtade på olika sätt.
Att göra sig lustig och uttala sig hånfullt om människor i en minoritet som på inga sätt hotar någon annan är bara elakt, lågt och hjärtlöst.
Urd gör i sin insändare gällande att inklusion och mångfald är farliga saker. Vad är alternativet? Ett krav att alla ska vara lika? Att vi ska utestänga och begränsa? Att vi ska frångå de fri- och rättigheter som kännetecknar det västerländska samhället, som personlig frihet, religionsfrihet, sexuell frihet och respekt för mänskliga rättigheter.
Bästa konservativa – låt oss höra hur det samhälle ni vill skapa ska se ut. Vem är det som ska bort?

Nina Fellman (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss