Man bör färdas på höger sida

Foto:

I denna tidning har diskuterats ifall man ska gå på höger eller vänster sida på gång- och cykelbanor. För mig är det helt naturligt att i likhet med annan trafik bör man färdas på höger sida oberoende av om man promenerar eller cyklar. Det måste ju ligga i vars och ens ryggrad hur man gör omkörningar. En fara här är ju förstås de ”proffscyklister” som i hög fart cyklar med nedböjt huvud.

I Godby gångtunnel har någon varje år målat vita pilar för färd på vänster sida. Detta är livsfarligt. Om man där möter någon i hög fart kan båda avlida. Jag har också märkt att de som leder hundar alltid envisas med att gå på vänster sida.

Vandraren

Hittat fel i texten? Skriv till oss