Foto:

Maktförskjutningen mot EU är underrapporterad

I söndagens tidning (18.9) står att läsa om EU:s utökade makt. Verkligen välkommet att läsa. Äntligen börjar detta nämnas. Jag reagerade dock på Jonas Bladh och hans citat: ”Men inte alltid är det en fråga som når ut i nyhetsrapporteringen”. Det var aningen luddigt. Då infinner sig genast frågan: Hur kan det då komma sig? Vems är ansvaret att det blir en ändring på just det och börjar belysas mera? Naturligtvis ligger väl ansvaret att nå ut i nyhetsrapporteringen hos journalisterna och redaktionerna, eller?

Nu kan man spekulera. Finns det eventuellt ett icke transparent vilja hos EU att inte vilja nå ut till medlemsländerna med vad som sker där? Eller är inte mainstreammedia riktigt villiga att rapportera om vad som försiggår där och hur pass mycket makten har förflyttats från länderna till EU: maktstinna koloss? Vore önskvärt med ett kort redogörelse kring detta.
Man har fått den uppfattningen att generellt verkar ju mainstreammedia anse att EU är bra och något att eftersträva till och därigenom godkänna och att baksidorna med EU är så obetydande att de knappt behöver nämnas till folket.

Annat som skulle vara intressant är att se jämförelsen mellan vad medlemsländerna betalar i medlemsavgifter per år till EU och vilka belopp som länderna får i retur i form av stöd och bidrag. Det handlar ju trots allt om skattemedel som kommer från folket. Jag anser att vi betalar till en maktgalen koloss och mister även bestämmande i egna landet i samma veva. Hur galet är inte det?

I samma veva som journalisterna börjar ge oss folket mera information (även icke så trevlig sådan) om EU, så kan de granska och informera OM och i så fall HUR EU har någon roll i elbörsen Nordpool. Hur kan det komma sig att EU har krav på Sverige att de måste exportera 70 procent av sin el till övriga länder? Det är dags att börja granska makten på allvar. Det räcker inte att gång på gång skjuta över en del av ansvaret på folket och uppmana att spara på el (som inte kommer att räcka på långa vägar ändå) och införskaffa solpaneler för att trygga elproduktionen. Detta är nog politikers ansvar och område i ett så kallat välfärdssamhälle och överallt, så vänligen sätt krutet på det.

Anonym

Hittat fel i texten? Skriv till oss