Foto:

Lilla Holmen i våra hjärtan

Lilla Holmen är kanske Mariehamns finaste plats och är en oas för såväl ålänningar som turister. Nu i dessa valtider får jag många frågor om vad händer med Lilla Holmen, eftersom jag är ordförande för dess arbetsgrupp.

Som jag tidigare nämnt har vi för första gången på kanske 20 år haft ett samstämmigt och fint samarbete i gruppen och fått mycket att hända. Vi tog det svåra beslutet att avsluta verksamheten med tropiska fåglar på grund av etiska orsaker och höga kostnader. I dag har dessa fåglar bättre liv hos privata ägare och staden kan lägga medel på annat.
Vi har även totalrenoverat omklädningshuset, som var i pinsamt dåligt skick, samt rustat upp mycket annat. Vi letar nu en ny fågelvoljär till våra nordiska fåglar. Vi hoppas även kunna renovera och flytta paviljongen närmare vattnet för att få en bättre utsikt och trivsel och skapa förutsättningar för att etablera kaféverksamhet igen. Vi vill dessutom bygga en uthyrningsbar bastu som såväl vinterbadare och övriga kan ha glädje av. Det har dock gjorts försök till att K-märka vissa byggnader, vilket har försvårat vårt arbete.
Får jag nytt förtroende att jobba med dessa frågor kommer jag göra allt för fortsätta utvecklingen av området tillsammans med mina kolleger från de andra partierna.
Från min och Moderaternas sida vill vi även under nästa mandatperiod förverkliga en lång badstrand som sträcker sig från Lilla Holmen och hela vägen till Gröna Udden. Där kan vi skapa plats för mycket mer aktiviteter och utveckla hela närområdet.

Björn Hägerstrand (MSÅ)

Hittat fel i texten? Skriv till oss