Foto:

Licensjakt på vitsvansad hjort

Ryktet om att myndigheterna planerar införa licensjakt på vitsvansad hjort är, om det stämmer, en dålig idé.
Från Åbolands skärgård vet vi att vitsvansen är en mycket livskraftig art, som snabbt och naturligt etablerar sig i nya områden och på kort tid utvecklar en individrik stam, som tål ett högt jakttryck. Därför finns det ingen anledning att just nu genom licensjakt minska jaktuttaget i skärgården, för att påskynda artens spridning på fasta Åland. Vitsvansen kommer inom några år att vara spridd och talrik över hela Åland, därför är det ett onödigt och ett byråkratiskt misstag, att nu införa licenstvång på arten.
En individrik stam av vitsvans medför många problem som det finns skäl att i tid observera. För det första är det inte troligt att den naturliga åländska biotopen på längre sikt orkar föda tre hjortdjur. Vilket innebär att betingsskadorna på skogs- och jordbruksodlingar kommer att öka och ganska snabbt nå en oacceptabel omfattning.

Dessutom är trafikolyckor med vitsvans mycket allvarligare än med rå, och kommer på grund av vår täta biltrafik att utgöra ett allvarligt problem som kanske framtvingar skyddsstängsel längs våra huvudvägar. Älgen kommer att bli utkonkurrerad av småhjortarna, och försvinna som jaktbart vilt på Åland.

Naturligtvis medför en kraftig stam av vitsvans också positiva effekter: Arten ökar jakttillfällena och bytesmängden, vilket kanske kan ge markägarna en liten förmån i form av jaktarrendeavgifter. Tillgången på viltkött kan öka i den offentliga handeln och skapa förståelse för arten bland allmänheten, vilket förutsätter att någon startar ett proffsigt viltslakteri, där vilt från alla jägare kan omhändertas och köttet saluförs till allmänheten. Dessutom kan en ny viltart skapa värdefulla naturupplevelser för djurintresserade. Detta är exempel på fördelar som en kraftig stam av vitsvans kan medföra.
Men licensjaktens verkliga fördelar kommer att gynna endast en liten del av befolkningen och väger inte upp de negativa effekterna. Därför är det klokt att nu skynda långsamt och inte införa licensjakt, utan låta naturen ha sin gång. Licenstvång på vitsvansad hjort är onödigt, och är byråkratisk klåfingrighet som kommer att drabba skärgården, och skada en verksamhet som redan fungerar bra.
Jens Harberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss