Foto:

Landskapet ska betala

Mariehamns stad står nu i startgroparna med att utveckla ett fungerande system för att hantera det stora antalet hemundervisade barn på Åland. Det är enligt mig rätt tänkt att en stor kommun sköter uppdraget och att de övriga 15 kommunerna köper tjänsten, däremot anser jag inte att det är hållbart att staden som kommun ensam ska bära helheten och alla rullande kostnader. Detta är en allåländsk utmaning där landskapet måste ta sitt ansvar.

I Finland går cirka en halv miljon elever i skolan, av dem hemundervisas totalt cirka 180 barn (0,036 procent). Dessa barn har valt skolformen på grund av svåra sjukdomstillstånd med lång sjukhusvistelse eller för att familjen endast är en kort tid i landet. Hemundervisning är alltså en mycket ovanlig företeelse i Finland och därför finns det inga strukturer eller system att kopiera.
I dag finns det cirka 110 barn (3,4 procent) som hemundervisas på Åland. Det är inte rätt att stadens elever får mindre budgetmedel att röra sig med. Jag kan inte acceptera mindre anslag till elever i behov av särskilt stöd eller sämre skolmat. Redan i dag är bildningsnämndens budget svår att få ihop. Varje euro behövs.
Därför anser jag att landskapsregeringen måste visa handlingskraft och hosta upp medlen i tilläggsbudgeten i april. Jag hoppas att diskussioner mellan staden och landskapet kommer igång omgående så att verksamheten kan starta från och med den 1 augusti i år.
Sara Kemetter (S)
Fullmäktigeledamot Mariehamns stad

Hittat fel i texten? Skriv till oss