Foto:

Lagtinget debatterar transpersoners graviditeter

Vi har ett folkvalt lagting, som vi förväntar oss att debatter och beslutar om frågor som rör oss ålänningar i allmänhet. I stället får vi höra på en debatt om transpersoners graviditeter och hur de bör bemötas. Som minister Annette Holmberg-Jansson uttryckte det : Vi måste undvika att gravida med manligt kön och deras födda och ofödda barn blir föremål för diskriminering….

Själv har jag aldrig träffat någon man som blivit gravid, och inte hört talats om någon heller, men i lagtingets värld tycks det vara vanligt.
Däremot har jag träffat många äldre som blivit diskriminerade på grund av ålder och kön, ja, detta händer här på Åland. Hur skulle det vara om lagtinget hade en tvådagars debatt om hur vi ska undvika detta problem?
Vi har barn som föds med olika former av handikapp, som diskrimineras på grund av utseende eller svårigheter att fungera i samhället. Kunde nog också vara värt en debatt i lagtinget hur man ska stävja detta, och hjälpa de här barnen till ett bättre liv.
Diskutera också hur man kan hjälpa ungdomar att känna glädje i livet, det är många som känner pressen av att behöva prestera hela tiden. Kraven på ungdomars prestationsförmåga ökar hela tiden.
Det är trots allt många svåra frågor som lagtinget gärna undviker att debattera, och i stället väljer att diskutera en juridisk teknikalitet om transpersoners graviditeter, som i sig är ganska ointressant för de flesta av oss ålänningar.

Runa Lisa Jansson

Hittat fel i texten? Skriv till oss