Foto:

Lägg skadeglädjen åt sidan, S och Lib

Apropå tingsrättens dom gällande hybridfärjan vill jag påminna Lib och S-vittnena om den gamla devisen att tala är silver …

Det börjar bli varmt ute. Ingen rötmånad ännu, men när man läser insändare och uttalanden från Socialdemokraterna Liberalerna börjar man nog tro att rötmånaden ändå inletts. Jag tror att knappt någon politiker eller ”vanlig” ålänning har läst tingsrättens dom gällande Ålands landskapsregerings skadeståndsskyldighet mot Finferries/Ansgar. Jag tänker inte kommentera den desto mer men jag tänker peka på några fakta som framkommer i domen samt göra några reflektioner:
1. Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft och först om den skulle göra det kan man dra någon juridisk slutsats. Domen innehåller dock intressanta faktauppgifter angående den tidigare landskapsregeringens gravt bristande omdöme.
2. Före detta ministrarna Katrin Sjögren och Camilla Gunell var Finferries stjärnvittnen i rättegången. Sjögrens namn nämns hela 15 gånger medan Gunells ”bara” nämns tio gånger. Som jurist har jag aldrig tidigare upplevt att vittnen i ett civilmål börjar skriva insändare och göra uttalanden i massmedia gällande ett ärende där man vittnat och där domen ännu inte vunnit laga kraft. Men – någon gång ska vara den första. Att tala är silver men att tiga är guld. Här borde Sjögren och Gunell lära sig av de övriga vittnena vars namn jag väljer att inte nämna här, men de vittnena har hittills valt att tiga, vilket får ses som ett tecken på gott omdöme.
3. Det är tydligt att Sjögrens och Gunells omdömesförmåga sviktar betydligt och att de talar starkt i egen sak.

I domen på sidan 117 skriver tingsrätten exakt såhär:

”Trots det höga avtalsvärdet och det faktum att det var fråga om ett helt nytt upplägg har landskapsregeringen valt att inte låta juridisk expertis gå genom avtalsutkastet på förhand.”
Alltså! Landskapsregeringen som Sjögren ledde och där Gunell var minister valde att skriva ett 15 års avtal vars värde var nästan 70 miljoner euro utan att anlita juridisk sakkunskap! Behöver jag säga mer?
Jag uppmanar vittnena Sjögren och Gunell att nu i fortsättningen hålla tand för tunga och komma ihåg att tala är silver men att tiga är guld. Försök lägg skadeglädjen åt sidan tills vi i verkligheten vet något om hur detta slutar. Själv kommer jag återkomma i ärendet när det finns en laga kraft vunnen dom. Mitt tips är att vi får vänta 1,5-4 år på den saken. Skadeståndsberäkningen kan innehålla frågor för Högsta domstolen.

Marcus Måtar

Hittat fel i texten? Skriv till oss