Foto:

Lägg ner Hagbard

Som läsare av er dagstidning önskar jag att ni skulle lägga ner seriestripen Hagbard. Den upprätthåller unkna och fördomsfulla strukturer och är förolämpande för individer av alla kön. Den strider dessutom mot tidningens egna regler (förvisso för insändare) om sexistiskt innehåll.

Arlene Pipping

Daniel Dahlén, Ålandstidningens publisher, svarar:
Tack för dina åsikter. Vi utvärderar kontinuerligt vilka serier vi ska ha med i tidningen och tar dina tankar med oss i det arbetet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss