Foto:

KST ska göra livet bättre för alla som har rätt till social service

I en kort kommentar till budgetarbete för 2022 varnar KST:s styrelseordförande Runar Karlsson för sämre service till socialtjänstens kunder. Syftet är antagligen att minska de 16 ägarkommunernas utgifter för KST:s verksamheter. Ett mycket nedslående budskap. Så var det inte mening. KST skulle leda till att alla oberoende av hemkommun skulle erhålla samma service. Inte lägre service.

Den nya socialvårdslagen kräver ökade resurser inte mindre. Det är svagt av de 16 ägarkommunerna att inte ta itu med det som verkligen kostar kommunmedlemmarna en massa onödiga skattepengar. Den ineffektiva och dyra byråkratin som 16 kommuner slukar. Det behövs inte 16 kommundirektörer, 16 byggnadsinspektörer, 16 ekonomiansvariga, 16 tekniker med mera för att sköta landskapet Ålands kommunala uppgifter. Fyra kommuner räcker gott och väl. En sådan strukturomvandling generar mera resurser till de som verkligen har behov av vårt solidariska stöd för att klara vardagslivet. Att spara på gamla, barn, personer med funktionsnedsättningar och övriga behövande för att hålla liv i en dinosaurielik ofantlig kommunal sektor är inte att sätta människan i centrum utan byråkratin.

Tänk om och tänk på kommunmedlemmarnas bästa. Läs era valprogram!

Att KST skulle leda till att alla får lika dålig behandling är ett allvarligt missförstånd.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss