Foto:

Köp från småskaliga producenter

De stora livsmedelskedjorna Kesko och SOK har övertag så länge de kan välja prissättning på grund av att utbudet är för stort. Det är för lätt att importera jordbruksprodukter och livsmedel från andra länder med transportstöd. Det gör att marknaden svämmar över.

Om konsumenterna undviker att köpa produkter från de stora producenterna och stöder de småskaliga producenterna skulle marknaden se annorlunda ut. Stordrift skapar bara arbetslöshet och en osund marknad.
Men livsmedel finansieras av indirekta skatter för att hålla nere priserna.
Om fördelningen av prissättningen skulle vara rättvis skulle det inte behövas jordbruksstöd, då normaliseras marknaden som den var innan EU-inträdet förstörde den. Det måste till att konsumenterna köper av de småskaliga livsmedelstillverkarna för att kunna påverka.

Konsument

Hittat fel i texten? Skriv till oss