Foto:

Könsord tillhör inte vardagsvokabulären

Jag tycker inte att man kan vara så uppbragt över bristande kunskaper om starkt vardagliga benämningar på könsorgan på andra språk (som ”kuk” är enligt SAOL 2015). Jag har läst språkkurser på mångahanda språk i mina dagar men könsord brukar inte finnas med i ordlistorna. Så jag antar att man kan ha klarat av ett och annat språkprov och ändå missat detta. Det krävs antingen att man är väl insatt i talspråket eller har grävt fram ordkunskapen av eget intresse. Huvudsaken är att man rättar till misstag när de uppdagas.

Ann-Marie Asplund

Hittat fel i texten? Skriv till oss