Foto:

Kan staten bekosta hela tunneln?

Enligt självstyrelselagens 50 § ”kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med budgeten för landskapet Åland”. Flera experter i frågan anser att tunneln kvalar in för en anhållan om extra anslag från staten för hela tunneln. Enligt uppgift behöver en dylik anhållan om extra anslag föregås av diskussioner med statsmakten. Under dessa diskussioner är det förmodligen bra att känna till bland annat följande:

1. Att staten finansierar till 100 procent är ingen ovanlighet. I tiderna bekostade staten till exempel vår hotell- och restaurangskola till 100 procent med dåtidens extra ordinarie anslag.
2. För att öka möjligheten för 100 procent i extra anslag måste tunneln likt andra fasta förbindelser bli avgiftsfri. Eventuella inkomster från tunneln sänker troligtvis nivån på finansieringen från staten. Orsaken till att Finlandskabeln erhöll lägre finansieringsnivå från staten lär enligt uppgift bero på att den även kan användas i kommersiella syften som generar avgiftsintäkter.
3. Staten bygger nuförtiden en stor del av sina infrastrukturprojekt med hjälp av alliansförfaranden där besluten tas i omvänd ordning än traditionellt. Den komplexa Strandtunneln i Tammerfors blev till exempel 50 miljoner euro förmånligare än budgeterat och stod klar ett halvt år före tidtabell. Vi ska i diskussionerna således utgå från att tunneln byggs med alliansförfarande, vilket motiverar att Ålandsdelegationen tar beslut om finansiering i ett betydligt tidigare skede än tidigare.
4. Extra anslag för tunneln till södra skärgården kan också motiveras med att riksdagen beslutat finansiera hela den 8,4 kilometer långa fasta förbindelsen till Karlö. Karlö har ungefär lika stor befolkning som Ålands södra skärgård.
5. Med facit på hand hade det funnits utrymme att anhålla om extra anslag flera gånger genom åren än vad som varit fallet. Således kan vi anhålla om extra anslag för tunneln utan att skämmas.
Har månne någon tagit reda på om staten bekostar tunneln? Har vi råd att låta bli?

Otto Hojar

Hittat fel i texten? Skriv till oss