Foto:

Jo, jag föredrar vindkraft

Svar till Kurt Wendelin. Visst är kommuninitiativ lagliga, det har jag inte ifrågasatt. Likaså är medborgardirektiv till att behandlas formellt av lagtinget, rösträtt till de som är 18 år fyllda, myndigheter och oberoende rättsväsen. Vårt system kallas representativ demokrati och det betyder att vi via val väljer de personer som ska fatta beslut i väsentliga frågor för samhällets bästa. Som komplettering till vår nordiska demokrati garanteras i grundlagen yttrandefrihet: insändare, åsikter i sociala medier, rätt att delta i demonstrationer, strejka med mera.

Som mål för miljöskyddsarbete är ”fria horisonten” mera i skådarens eget öga och mest ”naturskydd” endast till godo för oss människor. Det egentliga naturskyddet ska motarbeta accelererat försvinnande av arter, spridning av skadliga ämnen mot djur och växter samt förstörandet av deras habitat.

Jag har sommarstuga i Eckerö, bland alla åkrar i horisonten. Också jordbruk är ”en näring att utnyttja situation för enbart ekonomisk vinning” som namninsamlingens motivation i Geta lyder. Alla kan väl instämma i att matproduktion är en mycket viktig samhällsinsats, men att ekonomisk vinning i samband med jordbruket kanske inte mera i dag är hela sanningen. I varje fall tycker jag att denna inte längre orörda natur, eller så kallade gammalt kulturlandskap, är vacker och harmonisk med sina böljande åkrar.

Min egentliga bostad finns i Östernäs, Mariehamn. Här är min horisont över Slemmern, mot det mäktiga Knutsboda bergmassivet. Där högst uppe finns mellanstora vindmöllor, helt synliga sedan över tjugo år tillbaks. Varje gång jag ser dessa vindmöllor, tycker jag att de är vackra och rogivande med sina sakta snurr. Energi behöver vårt samhälle, men inte skulle jag byta dessa möllor mot fula betongkolosser, som till exempel kärnkraftverksbyggen typ Alandica och inte heller till anläggningar med höga, rökspridande skorstenar på kraftverk drivna av fossila bränslen.

Ja, jag föredrar vindkraft, må det vara små möllor, mellanstora eller storskaliga, ty fossilfri energi motarbetar klimatförändringen och räddar mänskligheten och allt liv och natur på jordklotet. Vindkraften påverkar överhuvudtaget ringa naturen och naturens mångfald. Visst, Kurt Wendelin, kan var och en bedöma relevansen på mina åsikter, oberoende av namnlistor! Trots våra negativa åsikter mot vindkraft här på Åland, lär vi få storskaliga vindkraftsparker i Norrhavet, den närmaste, det så kallade Vågskärsprojektet, precis norr om Ålands havsgräns på 30 kilometers avstånd från Ålands kust med 78-130 möllor maximalt 400 meter höga. Därifrån blir det inga fastighetsskatter eller andra inkomster till norråländska kommuner. Inte heller ringeffekter via service- och transporttjänster eller andra nya arbeten hela Åland till godo. @DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Rauli Lehtinen (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss