Foto:

Jävsituation i LR

Några iakttagelser så här mitt i den brinnande pandemin. Det föreligger en solklar jävsituation i landskapsregeringen på Åland. Det finns inget annat sätt att beskriva att social- och hälsominster Anette Holmberg-Jansson vars familj är krogägare till flertalet restauranger i Mariehamn är med och beslutar kring hur de åländska restaurangerna ska vara öppna för att stoppa smittspridningen. I dessa diskussioner bör det vara en självklarhet att inte AHJ deltar. Vi har redan sett ett annat tillvägagångssätt gällande strategi för restauranger under pandemin på Åland jämfört med i riket. Nu är det mer viktigt än någonsin att Åland följer de åtgärder gällande restauranger som kommer från fastlandet. Även lönsamheten kommer att gynnas av detta i långa loppet och framför allt handlar det om skydda människoliv.

Något som också oroar är varför föräldrar och syskon till en familjemedlem i samma hushåll som har varit i kontakt med covid-smittad person kan vistas ute i samhället och inte sätts i karantän? Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger på onsdagen att flera av fallen som konstaterades på onsdagen har smittats i tredje led där asymptomatiska personer har smittat vidare. Vi vet även nu att cirka 60 procent av alla smittade får viruset av en person utan symptom (källa: All over press, till exempel Daily News). Varför ska vi då vänta tills symptom har brutit ut och test tagits innan vi sätter hela familjen i karantän?

Oroad

Social-och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson svarar:

När det gäller alla beslut rörande restriktioner av restaurangers verksamhet på grund av covid-19-epidemin är jag av förklarliga skäl formellt jävig, vilket till exempel framgår nu senast av Ålands landskapsregerings beslut av 24.2.2021 (ÅLR 2021/1526).

I och med att jag är jävig är jag varken med i diskussionerna eller får ta del av beredningen av ärendena. När ärendena behandlas lämnar jag salen eller det digitala sammanträdet. Under covid-19-epidemin är jag således inte delaktig när liknande beslut fattats.”

Hittat fel i texten? Skriv till oss