Foto:

Jakt på papperstidningsläsare?

Signaturen ”Besviken läsare” framför i en insändare den 11 april att papperstidningen Åland blivit mera svårläst efter den nya ”uppfräschningen” av tidningen.

För min del har jag samma upplevelse.
”Besviken läsare” undrar också om denna uppfräschning är ännu ett steg för att slippa papperstidningsprenumeranterna. Publisher Daniel Dahlén berör inte direkt denna undran men av hans svar blir man ändå benägen att dra den slutsatsen. Budskapet är klart: läs den digitala tidningen.
Redan tidigare har det framgått att alla nyheter inte publiceras i papperstidningen och nu meddelas också att endast vissa insändare kommer att publiceras i papperstidningen vilket förstås gör den ännu mera urvattnad.
Nyligen meddelades också att om man vill ha lördagens tidning i pappersform måste man särskilt be om detta. Varför kunde inte den som redan har prenumererat på papperstidningen få den utan särskild begäran?
Jag konstaterar också att varken e-postadressen till insändarsidan eller hemsidesadressen till tidningen längre finns i papperstidningen.
Publisher Daniel Dahlén hävdar i sitt svar till ”Besviken läsare” att Ålandstidningen även bryr sig om papperstidningsläsarna. Därför skulle jag med intresse ta del av Dahléns åsikt om huruvida Ålandstidningen kan tänka sig att åter göra papperstidningen mera lättläst och att inte mera urvattna dess innehåll.

Tyvärr framstår det för mig som man hos Ålandstidningen hela tiden smider nya spikar till papperstidningens likkista. Som papperstidningsläsare hoppas jag att få denna insändare publicerad även i papperstidningen.
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:S-O Boman
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Saltvik

Svar direkt:

Tack för dina åsikter. Vi är givetvis måna om alla läsare och gör vårt yttersta för att säkerställa att alla kan ta del av samtliga nyheter i våra olika kanaler. Genom att ge en mer framträdande plats för insändarna i tidningen hoppas vi ge mer kraft åt den åländska debatten. I perioder är det väldigt högt tryck på debatten, och för att inte insändare ska bli liggande länge på hög och bli inaktuella kan en del av dem publiceras på hemsidan. Det är ett allmänt vedertaget förfarande inom branschen.

Att du som prenumerant behöver be om utdelning av lördagens papperstidning utan extra kostnad är för att den stora majoriteten av prenumeranterna inte efterfrågar produkten. Genom att bara köra ut tidningen till de som vill ha den sparar vi på miljön, men vi sparar även pengar så att vi kan fortsätta ge ut en högkvalitativ tidning.
E-postadressen till insändarsidan samt hemside-adressen ska givetvis finnas med.
Vi tar gärna emot åsikter och tankar om den nya layouten. Vissa justeringar kommer att göras. Det som upplevs som svårläst tas givetvis i beaktande i det fortsatta arbetet.
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Daniel Dahlén
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Publisher

Hittat fel i texten? Skriv till oss