Foto:

Inrikesministeriet: Extra gränsbevakare kommer att kunna svenska

Med hänvisning till Ålandstidningens artikel den 23 september och C-G Pernbrings insändare gällande statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet, skulle jag vilja försöka klargöra följande om de planerade förändringarna av statsrådets förordning om Gränsbevakningsväsendet.

Meningen är att genom den föreslagna ändringen – i hela Finland – säkerställa att gränsbevakningsväsendet snabbt kan utöka sin personal vid störningar i upprätthållandet av gränssäkerheten eller för att effektivera och höja sin beredskap inför sådana störningar genom att också använda studerande, som har genomgått grundutbildning om gränsbevakningsmans befogenheter, som ett stöd för den operativa verksamheten. På så sätt skulle fler resurser bli tillgängliga för basuppgifterna inom gränssäkerheten och de erfarna gränsbevakarna kunde fokusera sig på de mest krävande gränssäkerhetsuppgifterna.
Vid störningar i gränssäkerheten skulle gränsbevakningsväsendet ha möjlighet att snabbt få ytterligare personal med en gränsbevakningsmans fulla befogenheter under en begränsad tid, för utförandet av de uppgifter som krävs.

I den föreslagna ändringen av förordningen är det fråga om förutsättningar med stöd av vilka studerande på grundkursen för gränsbevakare i vissa särskilda situationer kan förordnas till gränsbevakningsman för viss tid och i hela Finland.

Om vi nu tänker på tillämpningen av de planerade förändringarna på Åland, måste vi ta hänsyn till 36 paragrafen, 1 mom. i självstyrelselagen för Åland, som konstaterar att landskapet är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska. Den föreslagna ändringen skulle inte berättiga avvikelse från 36 paragrafen i självstyrelselagen för Åland. Även i fortsättningen skulle de gränsbevakningsmän som sänds till landskapet Åland kunna svenska på det sätt som självstyrelselagen för Åland förutsätter, så att gränsbevakningsväsendet kan sköta sina tjänsteuppdrag där på svenska.
Regeringsråd Sanna Palo
Avdelningschef för juridiska avdelningen, inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning,

Hittat fel i texten? Skriv till oss