Foto:

Inför en personalpool inom äldreomsorgen

Personalsituationen inom äldreomsorgen är ansträngande och behovet av vikarier, både vid sjukdom och semestrar, är stort. För att trygga tillräckligt med personal kan en personalpool vara en bra lösning.

Syftet med anställning i personalpool är att tillgodose ett förutsett behov av vikarier och extrapersonal. Nyttjande av poolen bidrar till kontinuitet, ökad kvalité och en tryggare vård och omsorg. Personalpoolen ger även en trygg anställning då alla i poolen har en tillsvidareanställning på heltid.
Personalpool har även införts inom barnomsorgen i Mariehamn från 2023 och respons har varit mycket god av både personalen och förvaltningen. Man har konstaterat att:

• Verksamheten löper bättre med färre nya vikarier.
• Poolen är en trygg resurs som känner rutiner väl.
• Arbetssituation har förbättrats och mer tid för verksamhetsutveckling har frigjorts.
• Mindre tid behöver läggas på att upprätthålla grundbemanning.
• Timlistor för korttidsanställda minskar.
På fullmäktige i tisdags lämnade jag in en motion om detta och jag hoppas att fler kommuner utreder denna möjlighet.

Kristine Dzene (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss