Foto:

Höj sköterskornas löner i stället för politikernas

Nu har arvodeskommissionen sagt sina mindre kloka argument igen. Själv är jag pensionär med förhållandevis bra inkomst så ingen behöver påstå att jag skulle vara avundsjuk. Avundsjuka och svartsjuka hör till dödssynderna.

Men att ett gäng politikers löner höjs med 30–32 procent är helsjukt. Vanliga mänskor måste strejka för att få två–tre procent. Vårdpersonal skulle vara nöjda med 25 procents lönelyft men den rättvisan bryter politikerna ner genast trots att det vore rättvist då denna vårdpersonal alltid varit kraftigt underbetalda. Kommer någon politiker att avsäga sig lönelyftet till förmån för sjukvårdspersonalen?
LR basar över ÅHS men ÅHS duger inte att sköta politikerhälsan, utan politikerna får på skattebetalarnas bekostnad gå till privata läkarstationer. Vilkas mänskovärde bedöms av vem månne? Är det faktiskt så illa 2023 att vissa människor har ett högre värde trots att politiker predikar mänskors lika värde och jämställdhet? Tänk också på att man aldrig får ett uttömmande svar på en enda fråga riktad till ansvariga politiker.
Tycker att politikerna kunde vara nöjda med den stora lön som gäller tills nu och i stället unna sjuksköterskorna ett kraftigt lönelyft. Ingen är förunnad ett helfriskt liv och också politiker kan behöva någon eller några av ÅHS avdelningar. Med hopp om ett fortsatt friskt lyckligt liv med måttlig inkomst.

Kurre i Jurmo

Hittat fel i texten? Skriv till oss