Foto:

Hitta sätt att gynna bilbyte

På Åland finns som känt många bilar sett till folkmängden. Det är också känt att vi har bland de äldsta bilparkerna i landet. Då vore det väl bra om vi gavs bättre möjligheter att byta till mer miljövänliga fordon?

Att underlätta med bidrag till de som byter till en elbil tror jag inte på. De har ändå råd att byta till en ny bil. Vi andra behöver någon form av finansiellt stöd samt amorteringsrater som vi har råd med, men utan att bankerna ska tjäna en massa räntepengar på oss.
Även om en ny eller nyare bil går på bensin, så är den ändå bättre för miljön än den gamla bensinbil man har. Men utbudet av lägre prissatta nya bilar borde vara högre. Hur mycket ska en ny bil få kosta? Har man inte råd så köper man ju inte en ny bil.
En annan sak som borde premieras i form av finansiellt stöd samt lägre försäkringspremier är om man köper en mindre bil. Bilmodellerna i dag blir bara längre och bredare, vilket borde höja premierna för dessa bilägare. Det är inte bra om de överstora bilarna minskar kapaciteten på färjorna och även fyller upp parkeringsrutorna så mycket att det blir svårt att slippa ut och in i bilarna. Det ökar dessutom risken för skador på grund av uppslagna dörrar på bilarna parkerade intill.
Skrotbilspremien bör finnas kvar. Den underlättar förnyandet av bilparken och minskar nedskräpningen med gamla bilar som står och förfaller. Sedan vore det förstås bra om man kunde slopa fordonsskatten. Ta åtminstone bort den under en flerårig period för alla som inte köper överstora bilar. Allt för att fler ska ha råd att byta till mer miljövänliga och yngre fordon.

Handling är viktigare än ord och visioner

Hittat fel i texten? Skriv till oss