Foto:

Historiskt beslut om ett demenscenter

Tisdagen den 18 juli kommer stadsfullmäktige med all sannolikhet att fatta beslut om att staden ska bygga ett demenscenter. Förslaget är detsamma som Lindemankommittén föreslog år 2019 och Andersénkommitten år 2022. Trots politisk enighet i båda kommittéerna stoppades förverkligandet och frågan drogs i långbänk. En tredje kommitté 2024 krävdes för att få förslaget till stadsfullmäktige.

Sedan 2018 började jag kampen för flera boendeplatser inom äldreomsorgen. Jag baserade mitt ställningstagande på information som de anställda delade med sig av samt larmrapporter av anhöriga i medierna. Ingen ville tro att det var så illa ställt som jag beskrev läget. Diskrepansen mellan mina bedömningar och socialvårdstjänstemäns uppfattning var stor. Många politiker vacklade. Jag ansågs skapa oro och konflikter inom äldreomsorgen och i samhället. Staden har en lång kö med äldre som enligt stadens egna kriterier har rätt till äldreboende. De lösningar som man nu tvingas göra är kostsamma och inte alltid optimala ur klienternas synvinkel. Varför har staden fungerat så dysfunktionellt i denna fråga? Varför togs inte beslut 2019 eller 2022? Det uppenbara svaret är att den politiska viljan varit för svag. Det är framför allt i stadsstyrelsen som ärendet sänkts. Varför kan man fråga sig? Det enkla svaret är troligen ”pengar”. Investeringsunderskottet inom äldreomsorgen har varit stort länge. Det är därför positivt att stadsstyrelsens liberala ordförande Michele Ferrari offentligen nu konstaterar att ärendet äntligen läggs fram för beslut i stadsfullmäktige.

Åsubs befolkningsprognos visar att andelen personer äldre än 75 år i Mariehamn kommer att öka med 56,8 procent fram till år 2040. För att möta de behov denna demografiska förändring innebär krävs mer än ett demenscenter. Samhällsplaneringen måste ta den demografiska förändringen i beaktande på alla områden. Viktigast är att skapa ett stort utbud av bostäder med olika stödformer i stadens centrum. Transportsystemet i staden och säkerheten måste prioritera de äldre och stadens fritids- och kultursektor måste se till de äldres intressen och behov. Samtidigt som stadsfullmäktige beslutar om ett demenscenter på tisdag ska beslut fattas om en ändring av stadsplanen för Folkhälsans utbyggnad på Styrmans- och Kaptensgatan. Ett välkommet projekt och en viktig förstärkning av äldreomsorgen.

Efter många års kamp för fler boendeplatser inom äldreomsorgen tyder allt på att en majoritet av politikerna i stadsstyrelsen och säkert också stadsfullmäktige är beredda att ta sitt ansvar för de äldre i staden. Ekonomiskt har staden goda förutsättningar att klara av investeringen. Alla problem är inte lösta i och med nybygget men vi tar ett stort steg i rätt riktning. Själv är jag bortrest på tisdag och kommer inte att vara med om det historiska beslutet men jag tröstar mig med att min kamp från 2018 nu ger resultat. Det är inte värdigt människan att ge upp som Alva Myrdal lär ha sagt.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss