101120 , 10112020 , 20201110 , Bomarsund , Eriksson Bygg Ab , påbörjade arbetet med nya Bomarsundsbron , först görs pålningsarbete för den tillfälliga bron som placeras söder om gamla bron , pråm , kran , lyftkran
”Det vore intressant att få en utredning på hur mycket de ansvariga erlagt konsulterna för projektet”, skriver insändarskribenten.
Foto: Robert Jansson
Foto:

Bild

Hisnande kostnader för Bomarsundsbron

Läste nyligen i lokaltidningarna att entreprenören för Bomarsunds nya bro erhållit cirka 65.000 euro i extra kostnader för att projektören angivit ”norr” på en ritning fastän det skulle vara söder. Detta ledde till att redan monterat material måste avlägsnas och rättas till i rätt väderstreck. Nåja, säger byggherren, vi kommer att kräva detta av projektören.

Det vore intressant att reda ut hur projekteringen gjorts för bron och framför allt vilka kostnader som byggherren lagt ut för projektet. Det har inte stått i lokaltidningarna om detta.
Vad jag har fått reda på är att infrastrukturavdelningen upphandlade ”planering av ny bro över Bomarsund” innehållande omfattande detaljplanering av ny bro, rivning av befintlig bro och för genomförandet av nödvändiga temporära konstruktioner samt konstruktioner för tillfällig trafikförbindelse över Bomarsund. Ursprungskostnaden beräknas till 571.000 euro.

Intressant är att den förmånligaste konsulten för uppdraget inte kunde anlitas på grund av att konsulten inte kunde uppfylla beställarens krav på leveranstider, så därför gick uppdraget till nästa konsult i prioritetsordning. Detta blev då Bjerkling Ab som meddelat att man klarar angivna leveranstider. Hur mycket dyrare deras anbud var har inte framkommit. Denna upphandling skedde den 4 september 2018.

Av någon anledning byter infrastrukturavdelningen konsult den 12 februari 2020 på grund av att man ändrar brotyp från att ha varit en klassisk bågbro till att bli bågbro av typen ”langerbalk”. Det nya konsultens (alltså nummer 2) uppdrag beräknas kosta cirka 300.000 euro.
Varför den första konsulten inte slutförde sitt kontrakterade uppdrag framgår inte. Den nya konsulten är WSP Sverige Ab.
Det har även ryktats att den nya konsulten uppgjort flera handlingar för projektet till betydande belopp, vilka inte kommit till användning.

Det vore intressant att få en utredning på hur mycket de ansvariga erlagt konsulterna för projektet. Det ryktas att kostnaderna kan uppgå till hisnande 1,5 miljoner för en broentreprenad som är cirka 3,7 miljoner plus rivning av gamla bron plus tillfällig bro. Kan detta vara möjligt?

Sten-Åke Häggblom

Hittat fel i texten? Skriv till oss