Foto:

Hela skärgården ska leva

I Ålandstidningen den 12 januari informerar infrastrukturminister Wikström om att omställningar i Skärgårdstrafiken ska presenteras under våren. Representanter från skärgårdskommunerna träffas med jämna mellanrum, vi utbyter erfarenheter, diskuterar gemensamma frågor och blickar framåt.

Senast vi träffades var i oktober i fjol. Värdskapet roterar mellan skärgårdskommunerna och vid senaste mötet var det Brändö som stod för värdskapet. Mötet var välbesökt trots att, för de deltagarna som har längsta vägen krävde mötet övernattningar på såväl dit- som på hemvägen.
Jag hade redan innan nämnda möte aviserat att jag ville ha med en punkt på agendan, jag ville diskutera tvärgående linjens trafik. Efter diskussionen på mötet understödde samtliga representanter från samtliga skärgårdskommuner mitt initiativ att skicka en skrivelse till landskapsregeringen och påpeka bland annat tvärgående linjens betydelse för livsbetingelserna i skärgården. Även andra trafikfrågor tas upp i skrivelsen.
Jag vill återigen tacka alla kollegor runt om i skärgården för att vi kan stöda varandras initiativ och arbeta tillsammans med frågor som är viktiga för skärgårdens utveckling.

Orsaken till initiativet var att minister Wikström i ett radioinslag tidigare under året uppgett de olika framtida trafiklinjerna i skärgården, alla nuvarande förutom tvärgående. Av det uttalandet kan man dra vissa slutsatser, nämligen att linjen är under lupp och kan förändras och rentutav dras in.

I onsdagens tidning kom bekräftelsen. Wikström antyder att ändringar kan väntas särskilt vintertid med anledning av att linjen används så lite då.
Linjen är viktig för näringslivets transporter, för arbetsplatser i skärgården i allmänhet och för livet i skärgården i synnerhet.
Att linjen i dag drivs av ett skärgårdsföretag som håller färjan ren och snygg och med vänlig personal ombord gör att linjen är uppskattad av väldigt många.

Skulle linjen, för den ringa merkostnad det skulle innebära gå fler turer hela vägen till och från Långnäs skulle den säkert brukas av många fler. I dag då den vintertid går till och från Överö med sina allra flesta turer går det inte alltid att inom rimlig tid, kombinera med anslutande trafik.

Görs förändringar på tvärgående linjen resulterar det i stora problem för såväl Enklinge som Brändö då alla som reser till norra skärgården ska resa med samma norrgående färja.
Vår, sommar och höst är tvärgående linjen oumbärlig men även vintertid har den en viktig roll för skärgårdens entreprenörer och näringsliv samt för oss invånare, pendlare och många fritidsboende.
Vi vill ju ha fler inte färre människor till skärgården och då får vi alla hjälpa till att förutsättningarna till det finns, även landskapsregeringen och minister Wikström.
Gun-Mari Lindholm
Ordförande i kommunstyrelsen i Kumlinge

Hittat fel i texten? Skriv till oss