Foto:

Heder till Runars arbete

Heder till Kommunernas Socialtjänsts (KST:s) styrelseordförande Runar Karlsson. Han har under sin tid som ordförande stått upp och försvarat de olika verksamhetsformerna av socialvård som KST ansvarar för, både de lagstadgade och icke-lagstadgade.

Samtidigt som han uppmärksammat politiker i kommunerna som ifrågasatt kostnaderna, det samhälleliga ansvar som KST:s verksamhet har gentemot invånarna och påtalat att det är politikerna som ska besluta och inte tjänstemännen. Detta med anledning av stadsdirektör Arne Selanders delaktighet i beslutet till sparbeting mellan 500.000 och 1 miljon euro i det fortsatta arbetet med KST:s budget för år 2024.
Anmärkningsvärt i sammanhanget är avsaknaden av offentlig debatt från de olika politiska partierna som berör KST:s verksamhet och hoten om nedrustning av den sociala tryggheten som förslagen till inbesparing ger anledning till.

Christian Beijar

Hittat fel i texten? Skriv till oss