Foto:

HD har svurit att följa konstitutionen

Jag tror att du och många andra inte förstår frågeställningen. Det kanske är dags att någon ber Kamela Harris om en förklaring hur det är en attack mot friheten att hennes egen regerings federala domstol annullerar en lag som inte fungerar i enlighet med den konstitution som vilken just hon som vicepresident specifik svurit en ämbetsed att med alla medel upprätthålla och försvara. Samma ed som respektive domare svurit för övrigt.

Om högsta domstolen skickar tillbaks Roe vs. Wade till lagstiftande församlingar så är det ju specifikt för att de lagstiftande gjort ett uselt jobb, med att formulera lagen. Att inte göra det hade ju varit ett brott mot sagda ed för domarna. HD har flera gånger varnat för att lagstiftaren måste lösa frågan, så det här är inget nytt problem. Om lagstiftande församling utformar en lag i enlighet med konstitutionen så det ju inte ett problem, det knappast domstolens fel att de misslyckats med det.
Som sagt, håll ögonen på bollen här.
Om du väljer att ’’tro’’ på en vicepresident som öppet bryter mot sin egen ämbetsed för att det passar hennes personliga åsikt så stödjer du något mycket farligare, nämligen upphävandet av rättsprocessen, och när den är borta då är det bara den som är starkast som får rätt. Berätta gärna mer för oss om hur det skulle stärka aborträtten för amerikanska kvinnor. Eller ännu hellre ställ frågan som journalist till Kamela Harris.
Sanjuro (fortfarande inte mot aborter)

Linda Blix svarar: Motargumentet är att lagen om abort fungerar i enlighet med konstitutionen, den inkluderas i konstitutionens 14:e tillägg som bland annat säkerställer rätten över sin egen kropp. Tyvärr har högsta domstolen i USA blivit mer politiserad, republikanerna har i åratal jobbat för att en majoritet av den ska bestå av domare som röstar enligt partiets linje. Att det prejudicerande beslutet rivs upp just nu är ett resultat av detta, enligt min uppfattning.

Vänlig hälsning Linda Blix

Hittat fel i texten? Skriv till oss