Foto:

”Hållbarhet”, ett ord som kapats

Den tyske klimatforskaren Hans Joachim Schellnhuber lade nyligen fram ett förslag till Tysklands toppolitiker. Det innebär en begränsning av koldioxidutsläpp per capita och år. Gränsen ska vara tre ton. Som exempel har vi här i Finland i dag ett utsläpp som ligger ungefär tre gånger högre. Så hur tänkte man här? Det uppstår några frågor kring detta. Nämligen hur vill man få reda på hur stor emissionen är som individen producerar? Det vill säga hur vill man mäta detta, vilka modeller tänker man använda sig av och på vilket sätt får man de uppgifter eller information man behöver för att kunna utvärdera eller följa upp människans konsumtionsbeteende? Hur vill man uppnå den radikala sänkningen?

Jag skulle kanske inte särskilt mycket ha brytt mig om det här om det inte redan i dag görs mer eller mindre radikala ingrepp i individernas frihet. Allt i godhetens namn och den breda massan är ofta tyvärr med på det utan att reflektera mera om det och eventuellt ifrågasätta vad som egentligen försiggår.
Jag skulle kanske inte särskilt ha brytt mig om det här om inte den ena eller andra dåvarande ”konspirationsteorin” hade blivit sann i dag. Exempel finns många. Jag skulle kanske inte ha brytt mig särskilt mycket om det här om inte stora organisationer och människor med mycket makt och ekonomiska medel ställer sig bakom sådana galna visioner.

Även här på Åland finns det radikala krafter som jobbar hårt för samhällets ”transformation”. Jag pratar om åtgärder som ska genomföras under fint låtande ord men som kan innebära stora obehagligheter. Exempelvis ordet ”Hållbarhet”. Jo, det låter bra men i dag definieras/tolkas ordets innehåll av den rådande rödgrön-vänsterliberala mainstreamen. Den låtsas till exempel att stora vindkraftsatsningar är hållbara, att det är hållbart att köra en elbil, att det är hållbart att välja bort kött och satsa på vegetarisk och vegan konsumtion eller insekter i maten, att förbjuda plastkassar i butikerna eller att digitaliseringen gör världen oinskränkt bättre och bidrar till mer frihet för individerna.

Dessa är bara några få exempel hur man kapar ord för att kunna skapa acceptans för en viss agenda. Jag medger att denna insändare är lite flummigt skriven men jag vill uppmuntra dig att i fall du som intresserad läsare inte riktigt förstår vad jag skriver om läsa lite om World Economic Forum, Klaus Schwab, Great Reset, Elon Musks vision om transhumanism, Social Kredit System, Agenda 2030, Femton Minuter Städer och så vidare. Och gärna lite bredare och ibland bredvid huvudmedierna.

René Janetzko

Hittat fel i texten? Skriv till oss