Foto:

Hålla huvudet kallt

Regeringen gav i torsdags förslag till riksdagen om att förlänga de temporära coronarestriktionerna i smittskyddslagen. Förslagen berör bland annat restauranger, allmänna utrymmen och hälsokontrollerna vid gränsen. Lagförslagen har tidigare förlängts flera gånger och är på så vis inte kontroversiella.

På Åland är det enbart de delar som gäller hälsokontrollerna vid gränsen som varit i kraft i höst. I praktiken har betydelsen av dem också minskat i takt med att alltfler är vaccinerade. Den som är fullvaccinerad behöver enbart visa upp sitt coronavaccinationsintyg om det är granskning. Lagen tillåter att myndigheterna enbart gör stickprov och det är en möjlighet som används inte bara på Åland utan också i exempelvis Helsingfors. I bland annat Helsingfors och Åbo är fler restriktioner i kraft eftersom läget där är värre. Där är exempelvis restaurangernas öppettider begränsade. Genom att kräva vaccinationspass av kunderna får dock restauranger, barer och nattklubbar ha öppet som normalt. De som är ovaccinerade slipper inte in. Det här har varit en positiv förändring mot tidigare då dessa verksamheter behövde stänga helt och hållet eller mycket tidigare. Samma sak gäller teatrar, biografer och andra kultur- och idrottsevenemang på dessa orter som enbart kunde ta in ett mycket begränsat antal i publiken. De kan nu ta in fullsatt förutsatt att man kräver vaccinationspass. Vaccinationspass får dock inte krävas i områden där restriktioner inte är i kraft eftersom intygen enbart får användas för att ersätta restriktioner. En utvidgning av intygen diskuteras ändå i regeringen, men några konkreta förslag finns inte och inget har hittills kommit till riksdagen.

Det lagförslag som planeras att avges till riksdagen inom kort är krav på att hälsovårdspersonal som vårdar patienter måste vaccineras. Det finns redan ett sådant krav med andra vaccin och ur det perspektivet torde förslaget inte vara kontroversiellt ur ett grundlagsperspektiv.

Det finns också experter som sagt att redan nuvarande lagstiftning skulle räcka för att kräva vaccination av denna grupp, utan lagändring. Det har även Justitiekanslern slagit fast och jag delar den bedömningen. Ändå har saken behövt utredas av Social- och hälsovårdsministeriet i många veckor, vilket är lite ironiskt eftersom man nog tidigare under pandemin varit mycket snabb med andra åtgärder.

Finland har lyckats ganska bra med vaccineringen. Åland ligger i topp i landet, vilket vi kan vara stolta över. Men vi är inte högst i Europa, och frågan man i Finland behöver ställa sig är hur vi ska nå ut till de sista. Några av dem är vaccinvägrare men knappast en majoritet. Hur kunde man ytterligare sänka tröskeln? Kunde de ringas upp, kunde man locka dem med något, kunde man göra vaccinationspunkterna närmare deras hem eller med hjälp av skjuts få de som inte har egen bil eller har svårt att ta sig att komma in. Det här behöver hela Finland fundera på så att vi ännu skulle få upp vaccinationstäckningen.

Vaccinationerna talar sitt tydliga språk i Europa. I bland annat Bulgarien, Lettland och Rumänien som har låg vaccinationstäckning är dödstalen per capita extremt mycket högre än hos oss. Anledningen till det är enkel. Våra sjukvårdsmyndigheter har konstaterat att risken att behöva sjukhusvård respektive intensivvård är 20 och 33 gånger högre om man är ovaccinerad.

Mutationer var väntade i något skede. De ska tas på allvar, men inte leda till panik. Världens främsta experter arbetar på saken och vi vet snart mer om den senaste mutationen. Läget är ändå på det stora hela bättre nu än för ett år sedan. Men det är inte över än. Därför gäller det att fortsätta hålla i, hålla ut, hålla huvudet kallt samt lyssna på myndigheternas rekommendationer.

 

Mats Löfström

Riksdagsledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss