Foto:

Grönköping i tiden

I fredagens tidning berättar Bosse Ahlnäs om nya bussturer till bland annat Solberget, men beklagar att det är svårt att stiga av och på bussarna eftersom det saknas hållplatser.
Måhända är det Sveriges miljöparti som har haft sitt finger med i spelet, partiet som så framgångsrikt har hjälpt till att få fart på inflationen genom att stänga kärnkraftverk och därigenom fått ordentlig fart på elpriserna, även på Åland. Men partiet vilar inte på lagrarna utan kommer med nya initiativ, bland andra ett som har relevans för Bosse Ahlnäs bekymmer. Så här berättas det nämligen i Grönköpings Veckoblads senaste nummer, som också damp ner i vår brevlåda i fredags.
”I ett förslag signerat Miljöpartiet (MP) framkommer att stora samhällsekonomiska vinster kan göras avseende bränsleinköp ifall avstånden förlängs mellan buslinjernas hållplatser.

– Genom att busarna icke behöver stanna och starta så många gånger, åtgår mindre mängder bränsle, säger fröken talröret Ada A:son Susegård (MP) och tillägger att de (MP) i ett kommande steg avser att dra in alla hållplatser.”

K:rt W-ll:r

Hittat fel i texten? Skriv till oss