Foto:

Gör konsumenterna till delägare i elproduktionen

Ett kortfattat förslag gällande elpriserna. Vi vet i dag att de energislag vi har planer att upplåta våra naturresurser åt har en många gånger en orimlig uppsida på elbörsen. Självkostnadspriset för vind och solkraft torde ligga på ca 50 euro/MWh. På Nordpool har vi de högsta timmarna haft priser på 500 euro/MWh. Vår produktion kostar alltså 50 och konsumenten betalar uppåt 500 euro/MWh. Det här har fått orimliga ekonomiska följder och proportioner. Vi har ju också en väsentlig produktion på Åland.

Mitt förslag är att vi ordentligt undersöker det finska Mankalasystemet där konsumenterna är delägare i produktionen och kan köpa energi till självkostnadspris i relation till ägandet. Det måste finnas möjligheter att ta in tankar av det här slaget i havsvindkraften och varför inte också i de tänkta solpanelerna?
En medelväg kunde vara att de här anläggningarna skulle ha som villkor ett pristak för en årlig i volym fastslagen leverans till de åländska elnäten och i slutändan till konsumenten. Det känns också som den åländska opinionen kan behöva uppmuntran när projekten ska drivas vidare. Ett stabilare elpris är också till fördel för vår industri och arbetsplatser är alltid välkomna.
Lennart Isaksson, MSÅ

Hittat fel i texten? Skriv till oss