Det gäller att kunna bedöma helheten

Foto:
Angående insändaren “Vi bemöter inte alternativa fakta” av Hasse Holmström den 16.11.

För alla skattebetalare som ska betala tunneln vore det naturligtvis bäst om experter samarbetade, och fick fram bästa fakta.

När nu en parlamentarisk grupp för tunnelns befrämjande har bildats är det även viktigt att just denna grupp ska få dra nytta av vår skolkamrat Jan Grönstrands enorma förmåga att få fram faktakunskaper.

Vi har förmånen att ha känt Jan Grönstrands föräldrar. Ingunn var rektor i Åbo, och Lars lektor i matematik, fysik och kemi, även mycket känd här på Åland som marinmålare och kaphornare.

Båda vägledde under årtionden Åbo stad såsom högt uppskattade skribenter i Åbo Underrättelser, med exakta uppgifter och kunskaper.

Sonen Jan Grönstrand baserar sig även han alltid på fakta till fromma för alla. Han är en mycket skicklig skeppsbyggnadsingenjör som varit verksam i södra Sverige, men är även mycket känd på Åland då han bland annat har anlitats som expert beträffande sjöräddningsfartygen och andra frågor, såsom elektrifieringen av skärgårdstrafiken (uppdrag av landskapsregeringen).

Bästa Hasse Holmström. Jag hoppas innerligt att också du, som jag högt uppskattar, och alla andra som jobbar med tunnelprojektet, ska lyssna på alla argument som Jan Grönstrand kan presentera, och sedan dra nytta av dessa när ni ställs inför de många intressanta aspekterna som sedan ska samordnas med “de bästa i branschen”, de professionella tunnelbyggarna. Det gäller ju att kunna bedöma helheten, och alltid kunna hävda sig och använda de av skattebetalarna erhållna pengarna rätt.

Tänk att kunna få fram stora mängder med äkta åländsk granit som är en exportprodukt. Ju mera man får fram av detta dyrbara material desto bättre.

Vi har på Åland haft en enorm sakkunskap och erfarenhet av tunnlar när Wuoksenniska företaget skapade Nyhamnsprojektet med sina cirka tre kilometer långa gruvgångar.

Ytterligare har tidigare generationer här på Åland sysslat med export av granit till Tyskland. Det synliga beviset är konstruktionerna just söder om hamnterminalen i Västerhamn, Mariehamn.

Exporten av sten från Föglötunneln kommer att ske med lätthet från den fina hamnanläggningen i Långnäs, Lumparland.

Fördelen med Föglötunneln är att den tack vare stenexporten delvis kommer bli självfinansierad redan från de första sprängstensmassorna. Ju mer man kan få ut sten från underjorden desto bättre, eftersom man då kan bevara Ålands underbara natur på ytan utan förfulande ingrepp.

Låtom oss se Föglötunnelprojektet som ett i vår tid enastående tillfälle att skapa rikligt med arbetstillfällen med stora kringeffekter. Det är ändå ett mycket litet projekt jämfört med den långa tunneln i nord-sydlig riktning under Stockholm, i vilket ju även åländsk expertis redan är involverad.

Ännu ett tack även till Otto Hojar som har skrivit om alla de lyckade tunnelprojekt som redan har genomförts på Färöarna.

Henrik Appelqvist

Tom Appelqvist

Hittat fel i texten? Skriv till oss