Foto:

Gällande förslag till justering av medieavgiften

Vi tackar ”En pensionär” för återkopplingen kring vårt programutbud i radio och tv. Resurserna till Ålands radio och tv är jämfört med andra radio- och tv-bolag mycket begränsade. Vi har därför valt att koncentrera den största delen av dessa resurser på att producera innehåll till vår radiokanal, detta då tv-produktion är mycket kostsamt. Det är därför särskilt glädjande att vårt utbud i radio uppskattas.

Vårt programutbud i Ålandskanalen kommer inom kort att öka och förändras, detta sker genom samarbeten med andra programbolag i Norden genom Nordvision. Vårt utbud kommer också stärkas i de digitala kanalerna med en lansering av appen ÅRTV Play där vårt radio- och tv-utbud på ett enkelt sätt finns tillgängligt på internet.

Den föreslagna justeringen av medieavgiften är för att kunna behålla nuvarande finansieringsnivå av radio och tv-verksamheten, det är alltså ingen ökning av medel till bolaget. Detta är en konsekvens av en politisk prioritering som gjorts vid lagstiftningsarbetet med medieavgiften, och där skatter flyttats från vissa företag till privatpersoner. Utan en sådan justering skulle kraftiga inbesparingar på verksamheten behövas i en verksamhet som redan sparat och effektiviserat med över 30 procent under de senaste 10 åren.

Emil Eriksson, vd

Ålands radio och tv Ab

Hittat fel i texten? Skriv till oss