Foto:

Fult spel om skärgårdstrafiken

På vägen till och från Långnäs var det många med mig som såg det färgstarka valplakatet i Granboda och skylten med pilen ”Tunnel” i Svinövägskälet. Obundna och Centern tävlade i senaste val om väljarnas röster gällande en tunnel till Föglö. Många trodde på slagorden och löftena. Så ska det väl i och för sig vara. Att man litar på att det någon säger är sant!

I dag vet vi bättre. De som lade sin röst på Obundna framförallt i hopp om att se ljus i tunneln blev lurade. Deras väljarna blev lurade likaså alla andra som gått och hoppats på en för samhället billigare och framför allt snabbare väg till i första hand Föglö och Kökar men även till andra delar av skärgården.
Centern vill fortfarande provborra och gör en avledande manöver då de vet att det inte finns en majoritet för en sådan. De går med hedern i behåll, kanske, men de största svikarna är obundna.
Skärgårdstrafikens framtid och visioner om hur den ska se ut har gått i stå. Det enda man haft på agendan under den här mandatperioden är tvärgående linjen. Den ville man dra in turer på, på basen av osaklig statistik och nu vill man höja priset för näringslivets transporter på densamma. Rättvisa anger man som motiv. Det argumentet håller inte.
För att hela Åland ska leva krävs det vägar till lands och till havs. Nu måste hållbara alternativ tas fram. De ska vara miljövänliga, långsiktiga och för samhället ekonomiska, de ska vara välförankrade hos brukarna och bygga på ett gemensamt, åtminstone av en majoritet, politiskt orubbligt kontrakt om hur de ska se ut.
Det förtjänar vi alla.

Gun-Mari Lindholm

Hittat fel i texten? Skriv till oss