Foto:

En frisk natur är en förutsättning för ett blomstrande näringsliv

Den 18 september arrangerade Ålands Natur & Miljö en valdebatt där partierna hade möjlighet att diskutera sin inställning till Ålands naturmiljöer. Under debatten var stämningen på estraden tidvis ansträngd, vilket är förståeligt med tanke på hur olika problembilder partierna har. Till exempel frågor kring Östersjön väckte stora känslor. Att vårt grunda och nedsmutsade hav omgående ska skyddas från ytterligare föroreningar borde vara en hjärtefråga för varje ålänning, men flera partier ansåg att man inte kan skydda havet för att i stället skydda ”bobarheten i skärgården”.

I den åländska offentliga debatten framställs frågor om näringsliv och naturskydd ofta som motsättningar trots att en frisk natur inte är ett hinder utan en grundförutsättning för att Åland ska kunna frodas. För mig står det klart att en ytterligare nedsmutsad skärgård med ökad algblomning, metangasbildning från syrefri botten och utbredd artdöd inte är bobar för någon. Dessutom har hållbarhet som framgångsfaktor en växande betydelse inom såväl offentliga som privata verksamheter. Vi blir kontinuerligt mer medvetna som medborgare, anställda och konsumenter, och våra vardagliga val driver en omställning där de hållbara verksamheterna gynnas.
De näringsverksamheter som behöver ställas om för att vi ska kunna uppnå hållbarhetsmålen ska givetvis få stöd av samhället – vi sitter alla i samma båt, så att säga. Och ett framtidssäkrat Åland med frisk natur, artmångfald och ett mångsidigt, utbrett och blomstrande näringsliv kan vi bara skapa genom att se till att alla är ombord. Under valtider ska sakfrågor debatteras och åsikter luftas för att väljarna kan fatta välinformerade beslut. Med det sagt så är det viktigt för Åland att lagtinget inte på sikt fastnar i partipolitisk rundgång. Omställningen till ett hållbart Åland kräver att vi skapar en gemensam problembild och kavlar upp ärmarna för att hitta nya lösningar – tillsammans.

Aino Waller (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss