Foto:

Frågor om corona

I frågestunden hade jag några frågor till minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) , vilka jag hade sänt på förhand då jag ansåg de var väldigt detaljerade för en minister.

Fråga ett: Vi har en covid-19-pandemi med ett fokus på att vaccineringen är den stora räddningen, även om det finns de som anser att vi i stället bör hjälpa vårt immunsystem och använda etablerade mediciner i förebyggande syfte. Det gäller dels vitamintillskott såsom vitamin D, C, B och så vidare men även två läkemedel, som använts länge för att stärka immunförsvaret nämligen Ivermectin / Stromectol och Oxiclorin, som bland annat används mot reumatiska sjukdomar. Är det möjligt att erhålla dessa läkemedel i förebyggande syfte mot covid-19 om man besöker läkare på Åland?

Annette Holmberg-Jansson: Det är bra att man intar vitaminer, men det är inget alternativ. När det gäller medicinerna så har jag ingen sådan information att man skulle få det här.

Fråga två: Det finns många, som inte vill eller vågar ta vaccinet. Studier i Finland har visat att uppemot en tredjedel inte vill ta vaccinet. Efter att Astra Zenecas vaccin pausats i många länder och Pfizers vaccin har visat sig ha en märklig överdödlighet och Johnson-Johnson själva har pausat sitt vaccin så ökar rimligen rädslan för vaccin ytterligare. Är det möjligt för dessa grupper att erhålla dessa läkemedel i förebyggande syfte?

Informeras det överhuvudtaget om att det finns alternativ till vaccineringen?

Annette Holmberg-Jansson: Enligt den information jag har så nej.

Fråga tre: Det är många som hamnar i myndighetskarantän på grund av att de varit i kontakt med någon som testats positivt. De har uppenbarligen en ökad risk för att få covid-19 och kan ju inte vaccinera sig omedelbart.

Det finns även många så kallade oprioriterade, som inte vet när de får sin vaccin. Blir dessa två grupper informerade under karantänen och väntetiden om att dessa mediciner kunde vara ett alternativ under väntetiden?

Annette Holmberg-Jansson: Den information jag har är nej.

Epilog: All vaccinering är frivillig och alla måste behandlas om de får covid-19 oberoende vaccinering eller inte. Då det finns många alternativa metoder för att minska risken för att insjukna och för att få lindrigare symptom, så borde ju medborgarna informeras om dessa alternativ, som finns på våra apotek, liksom medborgare informeras om att rökning kan vara skadligt och att motion kan vara nyttigt. Även detta gäller för covid-19.

Nu återstår ju bara för den som av någon orsak inte kan, vill eller får vaccin att googla sig fram själv efter ett alternativ, som kan förebygga och minska symptomen.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Hittat fel i texten? Skriv till oss