Foto:

Fråga till talman Thörnroos

Först ett varmt tack till talmannen för att hon i intervjuer klargjort de ekonomiska argumenten för varför det var rätt att säga upp avtalet om elhybriden och för att hon inte likt andra inblandade spelar tid med hänvisning till att hela ärendet nu är under utredning. Det kan inte vara fel att redan i detta skede informera om fakta.

Min fråga till talman Thörnroos är: Varför skrev du till JK att upphandlingen av färjetrafiken på Föglölinjen har skett i laga ordning och inom de befogenheter beslutande haft vid tidpunkten för beslut?
Det var ju uppenbart
1. att LT:s fullmakt var olaglig eftersom den inte innehöll belopp,
2. att fullmakten var ogiltig 2019, eftersom den gav rätt att ingå förbindelse bara under 2018, och
3. att fullmakten hade använts i strid med sin ordalydelse.
Det är faktiskt bara du som vet varför du handlade som du gjorde. Det kan ingen utredning klarlägga. Ålands folk har rätt att få veta hur deras högsta politiska företrädare resonerade.

Rolf Granlund

Hittat fel i texten? Skriv till oss