Foto:

Fönster för samarbete

Mariehamns stad ska snart besluta om hur staden går vidare med utbyggnaden av äldreomsorgen. Samtidigt har grannkommunen Jomala ett växande behov av fler platser inom äldreomsorgen. I både Mariehamn och Jomala måste man hantera det stora behovet av demensplatser. Det här är ett gyllene fönster för samarbete mellan de två kommunerna.

Det ter sig inte smart ekonomiskt att två grannkommuner samtidigt projekterar en varsin utbyggnad av äldreomsorgen. Det ter sig heller inte särskilt smart strategiskt att två grannkommuner i framtiden ska konkurrera om kompetent personal i stället för att samarbeta och skapa synergieffekter.

Vid förra stadsfullmäktigemötet lyfte jag vikten av att Mariehamn och Jomala samarbetar mer kring till exempel markanvändning, planering, avloppsnät och kollektivtrafik. Till den listan bör vi foga äldreomsorgen.

Tiden är en stark faktor. Vi måste så fort som möjligt få tillgång till fler demensvårdsplatser i Mariehamn. Jag kan tänka mig att många ryggar tillbaka vid tanken på samarbete med en annan kommun och tar för givet att det förlänger hela processen betydligt.

Samtidigt visar bägge kommunerna på ett aktuellt behov och en gemensam utmaning. Varken Mariehamn eller Jomala torde ha något intresse av att dra detta i långbänk. Därför vore det vettigt att åtminstone inleda diskussioner mellan kommunerna för att undersöka möjligheten till samarbete. Gör vi inte det nu – och kommunerna inleder byggandet på varsitt håll – stängs fönstret för en lång tid framöver.
Alfons Röblom (HI)
Stadsfullmäktigeledamot

Hittat fel i texten? Skriv till oss